Návšteva ambasádora kráľovskej Nórskej ambasády

V utorok, 25.2.2014, sme mali možnosť stráviť deň s pani Ingou Magistad, veľvyslankyňou Nórskeho kráľovstva na Slovensku, a predstaviť jej priamo v teréne našu činnosť a jej výsledky.

Prehliadku našich aktivít sme začali na základnej škole vo Veľkej Ide, kde sa pani veľvyslankyňa s radosťou zapojila do vyučovania v školskom klube pracujúcom metódou Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania. Popri diskusii o metóde a jej doterajších výsledkoch tak zostal časť aj na hru s deťmi, pesničky a tancovanie, ako aj spoločné fotenie na pamiatku, z ktorého majú naše deti vždy najväčšiu radosť.

Ďalšou zastávkou bolo komunitné centrum v Moldave nad Bodvou, ktorého činnosť v minulosti Nórske kráľovstvo priamo aj podporilo. Tu práve prebiehalo popoludnajšie doučovanie detí, ktoré viedla vedúca komunitného centra Irma Horváthová. Práca, ktorú Irma v komunitnom centre odvádza, pani Magistad zaujala a vyslovila jej hlbokú poklonu za rozsah aktivít, ktoré v komunite na Budulovskej Irma zvláda. Veľa smiechu a radosti priniesla tiež diskusia s deťmi, prítomnými na doučovaní, o tom, ako sa im darí v škole, čo všetko sa už naučili a aké sú ich sny a predstavy o budúcnosti. Najväčšiu radosť deťom robila možnosť predviesť svoju znalosť angličtiny – štrvtého jazyka týchto detí popri materskej rómčine, maďarčine a slovenčine.

Milou spomienkou na vzácnu návštevu zostáva postavička trolla, ktorú pani veľvyslankyňa deťom na oboch miestach darovala a ktorá odštartovala porovnávanie nórskych a slovenských rozprávkových postavičiek.

Záujem pani Magistad o aktivity a činnosť ETP Slovensko a jej povzbudivé a podporné slová nás nesmierne tešia a už dnes sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutia.