Budú stavať sami

… Mesto Košice v spolupráci s neziskovou organizáciou ETP Slovensko spúšťa projekt riešenia bývania pre rodiny z osady Mašličkovo, píše...

V Mašličkove

Budú si obyvatelia košického Mašličkova svojpomocne stavať domy podľa modelu ETP?

Ako sme sa učili

… ako sme priniesli revolúciu vo vzdelávaní, ako sme spolupracovali so základnými školami, ako sme videli rozdiely

Verejná zbierka

Verejná zbierka

Od 10. januára tohto roku do 9. januára budúceho roku vykonáva ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj verejnú zbierku s názvom BUDUJEME NÁDEJ  

Bez nudy

Celý týždeň počas jarných prázdnin bolo v komunitnom centre v Starej Ľubovni-Podsadku rušno a veselo. Každý deň sa dialo niečo...