Ako sme sa učili

… ako sme priniesli revolúciu vo vzdelávaní, ako sme spolupracovali so základnými školami, ako sme videli rozdiely medzi majoritným prostredím a prostredím marginalizovaných rómskych komunít, ako sme pracovali s deťmi už od 3 rokov, píše na svojej stránke Nadácia pre deti Slovenska o našom projekte Učme sa učiť sa.