Verejná zbierka

Od 10. januára tohto roku do 9. januára budúceho roku vykonáva ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj verejnú zbierku s názvom BUDUJEME NÁDEJ  na celom území Slovenskej republiky na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom SVS-OVS3-2016/003511 zo dňa 04. januára 2016. Vopred ďakujeme za príspevky.