Detskou železnicou

Na záver školského roka sa prváci zo školských klubov spolu s mentorovanými deťmi a zamestnancami komunitného centra v Rankovciach vybrali...

Horííí!

Sirénami a majákmi sme včera v Starej Ľubovni-Podsadku slávnostne ukončili školský rok v školských kluboch FIE a Krížom-krážom.

Pri Kráteri

„Užili sme si krásnu prírodu, zašli na kofolu, úprimne sme sa pozhovárali a vzájomne sa povzbudili,“ hovorí náš mentor a vedúci komunitného...

Jednotka pre opice

Už ostré zákruty a kopce na ceste z Košíc do Kavečian boli nezvyčajným a úžasným zážitkom pre malých Veľkoiďanov

Trochu facebookovej štatistiky

Tešíme sa z každého lajku na facebooku a zamýšľame sa nad všetkými komentármi. Vážime si všetkých našich a  priateľov, priaznivcov a...