Tlačová správa – Prezentácia výsledkov projektu Komunita na ceste k prosperite pre účastníkov seminára, ktorý organizuje Úrad vlády SR

Vzácni hostia zo Švajčiarska, strednej a východnej Európy navštívia 15. júna t. r. okrem iných miest aj obec Rankovce, kde  sa...

Stretnutia v hlavnom meste

Na šnúre pracovných stretnutí so zástupcami rôznych inštitúcií, sponzorov a donorov bola niekoľko dní v Bratislave naša riaditeľka Slávka Mačáková, kde...

Pro Bono Maratón

je skvelé podujatie Nadácie Pontis, v rámci ktorého ľudia z firiem bezplatne poskytujú svoje profesionálne služby neziskovkám.

Záznam priameho prenosu z odovzdávania Ceny Nadácie Orange

Priamy prenos z odovzdávania Ceny Nadácie Orange 31. mája 2016 v Starej tržnici v Bratislave.

Zanikne Mašličkovo?

Na zlepšenie situácie ľudí, ktorí žijú v košickej segregovanej osade Mašličkovo a na Luniku IX navrhuje Mesto Košice svojpomocnú a samofinancovanú...