Stretnutia v hlavnom meste

Na šnúre pracovných stretnutí so zástupcami rôznych inštitúcií, sponzorov a donorov bola niekoľko dní v Bratislave naša riaditeľka Slávka Mačáková, kde okrem iného advokovala za svojpomocnú výstavbu domov.

Výsledkom včerajšieho tvorivého Pro Bono Maratónu, ktorý  organizovala Nadácia Pontis, bude nový inovatívny program pre klientov ETP. Vznikol v spolupráci so zástupcami reklamnej agentúry Istropolitana Ogilvy a nášho štvorčlenného tímu – Slávka Mačáková, Peter Gomolák, Soňa Soľáková, Dávid Korčkovský.

Čakajte nové informácie už čoskoro.