Breaking the Myth

Presentation of Andrej Salner and Michaela Farenzenová from the Slovak Governance Institute delivered at the workshop on the Feuerstein Method...

Búranie mýtov

Prezentácia Andreja Salnera a Michaely Farenzenovej z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť na seminári na tému Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania...

Stretneme sa počas Adventu na Hlavnej

Košické Vianoce dávajú príležitosť aj nášmu občianskemu združeniu, aby v adventnom období predstavilo obyvateľom a návštevníkom Košíc svoju prácu.

Meet Us During the Advent on the Main Street

Košické Vianoce (Christmas in Košice) is an event offering our NGO an opportunity to present its work to citizens and...

The Feuerstein Method Received Positive Feedback

We are glad that our workshop on the Feuerstein Method of Instrumental Enrichment received such a favorable response. Among the...