Spišský Štvrtok

Spišský Štvrtok

Svojou atraktívnou geografickou polohou v susedstve Slovenského raja a v blízkosti Vysokých Tatier sa Spišský štvrtok, kedysi významná križovatka starých...

Prakovce

Prakovce

boli v nedávnej minulosti centrom Hnileckej doliny. Súviselo to s umiestnením Závodov ťažkého strojárstva, ktoré zamestnávali okolo tritisíc ľudí z...

Nálepkovo

Nálepkovo

je stará banícka obec Hnileckej doliny a okrajová obec gelnického okresu, osídlená potomkami spišských Nemcov. Po zániku ZŤS Prakovce, ktoré...