The village of Nálepkovo

The village of Nálepkovo

is an old mining municipality located in the Hnilec valley and a border municipality of the Gelnica district inhabited by...

The village of Prakovce

The village of Prakovce

used to be a centre of the Hnilec valley in the past. It was due to the fact that Heavy...

The village of Spišský Štvrtok

The village of Spišský Štvrtok

Its attractive geographical location close to the Slovak Paradise and not far from the High Tatras makes Spišský štvrtok, once...

Spišský Štvrtok

Spišský Štvrtok

Svojou atraktívnou geografickou polohou v susedstve Slovenského raja a v blízkosti Vysokých Tatier sa Spišský štvrtok, kedysi významná križovatka starých...

Prakovce

Prakovce

boli v nedávnej minulosti centrom Hnileckej doliny. Súviselo to s umiestnením Závodov ťažkého strojárstva, ktoré zamestnávali okolo tritisíc ľudí z...