Prakovce

boli v nedávnej minulosti centrom Hnileckej doliny. Súviselo to s umiestnením Závodov ťažkého strojárstva, ktoré zamestnávali okolo tritisíc ľudí z tejto oblasti. Konverziou zbrojárskeho priemyslu po roku 1989 sa závod dostal do likvidácie, za čím nasledovalo rušenie pracovných miest. Tento vývoj sa výrazne podpísal aj pod zhoršovanie ekonomicko – sociálnych podmienok obyvateľov obce. Miera nezamestnanosti dosiahla hranicu 40%. Zhoršovaním životnej úrovne sa znižoval záujem ľudí o spoločenské dianie v obci.

Aj napriek tomu tu však dnes pôsobí niekoľko komunitných organizácii a skupín, ktoré svojou činnosťou napomáhajú kultúrnemu, športovému a spoločenskému rozvoju Prakoviec. Početne významnou komunitou sú Rómovia. Obec uvítala možnosti ponúkané Fondom TVOJ SPIš pri hľadaní spôsobov, ako uľahčiť zložitú situáciu občanov a zlepšiť životné podmienky Rómov.

Prakovce sa stali súčasťou Fondu TVOJ SPIš v máji roku 2003. Grantovú podporu získali projekty, zamerané na zlepšenie bývania Rómov v častiach obce Kolónia 5 (2003) a Kolónia 197 (2003), ale aj napr. projekt na osvetlenie tenisového kurtu (2003) ako podnikateľskej aktivity OZ športový klub Prakovce a rekonštrukcia budovy v areáli futbalového štadiónu (2003).

FTS podporil aj projekt zriadenia Komunitného sociálneho klubu (KSK), ktorý sa koncom roka 2003 stal hybnou pákou aktivít obyvateľov obce z majoritnej i minoritnej časti.

V roku 2004 komunita v obci prostredníctvom OZ Radosť Prakovce realizovala projekt s názvom Rozbehnutie činnosti včelárov. Týmto projektom sa pod odborným vedením a za účasti mladého dorastu obnovili už skoro zabudnuté tradície včelárenia a postavili nové včelíny v obci. Ďalším projektom bol projekt s názvom Nie sme zlí!. Prostredníctvom tvorivej dielni a rôznych vzdelávacích počítačových a internetových kurzov sa prakovská mládež a deti snažili o nadobudnutie ďalších manuálnych zručností a vedomostí.

Projekt „My sa poznáme – Amen pes prindžaras“ (2004) slúžil na propagáciu aktivít a výsledkov Fondu TVOJ SPIš. Realizovalo ho OZ Radosť Prakovce. Prvú časť tohto projektu tvorilo týždenné turné s vystúpením (od 6. 7. – 11. 7. 2004) a prezentáciou dosiahnutých výsledkov jednotlivých organizácií, združení i neformálnych skupín zapojených do FTS počas realizácie šiestich grantových kôl. Záverečnú časť projektu tvorilo vystúpenie rôznych hudobných skupín a prezentácia remesiel i dielní na Spišskom Hrade (18. 8. 2004) všetkých účastníkov jednotlivých grantových kôl, ktorých FTS podporil. K zastúpeným remeslám patrilo rezbárstvo, šitie patchworkových výrobkov, ručné maľovanie hodvábnych šatiek, maľovanie na sklo, tkanie kobercov, vyšívanie, drôtková väzba, batikovanie aj paličkovanie.