RPA: Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Na úrade splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity sa dňa 13. 11. 2008 konalo II. zasadnutie Medzirezortnej hodnotiacej a...

Publikácia Komunitné centrá – oáza pre ľudí zo znevýhodneného prostredia

Publikácia Komunitné centrá – oáza pre ľudí zo znevýhodneného prostredia

…alebo komunitná práca v znevýhodnených komunitách, sa snaží odovzdať čitateľom postrehy a pozorovania všetkých zainteresovaných pri realizácii projektov zameraných na komunitný...