Príbeh na tri písmená

Neviem, koľkí z vás by si napochytre spomenuli na nejakú pozitívnu informáciu spojenú s rómskou komunitou. Nepotrebujeme štatistiku tohto druhu.

HSP – očami okresného koordinátora

HSP – očami okresného koordinátora

Humanitný a sociálny program

Počas druhej svetovej vojny obzvlášť trpeli niektoré veľké skupiny obyvateľov európskych štátov. Mnohí z nich toto utrpenie ani neprežili a...

QUO VADIS II

Rada by som reagovala na úvahu s názvom QUO VADIS? – Kam kráčas? našej kolegyne (Anky Marecovej – komunitnej pracovníčky)...

Program Humanitárnej a sociálnej pomoci Spišské Podhradie

Program Humanitárnej a sociálnej pomoci Spišské Podhradie

Program Humanitárnej a sociálnej pomoci organizovaný vďaka finančnej podpore IOM – Medzinárodná organizácia pre migráciu – v našom meste Spišské...