Príbeh na tri písmená

Neviem, koľkí z vás by si napochytre spomenuli na nejakú pozitívnu informáciu spojenú s rómskou komunitou. Nepotrebujeme štatistiku tohto druhu. Pravda ale je, že vieme málo- žalostne málo o tých, ktorí s Rómami pracujú a aj dosahujú pozitívne výsledky. Práve im venujeme náš Príbeh troch písmen. Písmená ETP sú v názve občianskeho združenia, ktoré sa zameriava na udržateľný rozvoj znevýhodnených komunít na Slovensku a nedávno si za svoju činnosť prevzalo v Slovenskom rozhlase ocenenie Gypsy Spirit. Autorka príbehu Lýdia Mrázová.

Príbeh troch písmen – teda občianskeho združenia, ktoré má vo svojom názve 3 písmená: etp, dnes pokračuje v Cakove. Krásna upravená dedinka, v ktorej žije 89 % Rómov a nenájdete ju takmer na žiadnej mape. Jednou z aktivít spomínaného občianskeho združenia sú mikropôžičky. Čo sa s nimi dá podniknúť, zisťovala Lýdia Mrázová najskôr v rómskej osade, ktorá ako osada vôbec nevyzerala. Spoločnosť jej robil rómsky starosta Štefan Bari.

Venujeme tento týždeň Občianskemu združeniu etp, ktoré bolo za svoju prácu v rómskych komunitách ocenené cenou Gypsy Spirit. Včera sme navštívili rómsku obec Cakov,a odchádzali sme z rodiny staršieho Róma, ktorý by si rád urobil kúpeľňu. Dnes sa pozrieme do Šimonoviec. Je tam 53 percent Rómov a niektorí z nich využili mikropôžičku práve na to, aby si spravili kúpeľňu. Lýdiu Mrázovú sprevádza terénny sociálny pracovník Ernest Lakatoš.

Venujeme ho občianskemu združeniu, ktoré má síce v názve iba tri písmená – etp, ale za sebou 10-ročnú prácu s rómskou komunitou. Získalo za ňu aj ocenenie Gypsy Spirit. Chce postupne pomôcť vybudovať sociálny, ekonomický a ľudský kapitál v znevýhodnených komunitách, v ktorých žijú obyvatelia rómskej menšiny. Tak, aby sa stali nezávislí na vonkajšej pomoci. Aj keď zatiaľ to bez nej nejde. Začínajú však chápať, že bez vlastného pričinenia pečené holuby do úst nikomu lietať nebudú. Dnes sa s Lýdiou Mrázovou pozrieme na to, ako mikropôžičky využívajú Rómovia z Hodejova.

Mapujeme v ňom prácu občianskeho združenia etp s rómskou komunitou. Ťažisko ich práce je v poskytovaní bezúročných mikropôžičiek. Vlani však na základe voľby Medzinárodnej organizácie pre migráciu uskutočňovali Rómsky humanitárny program. Išlo v ňom o pomoc Rómom, ktorí sa narodili pred rokom 1945. Ako je známe, aj Rómovia boli obeťami holocaustu. etp malo takýchto ľudí najskôr identifikovať, v akej situácii žijú, a čo by im najviac pomohlo, keďže sú to starší ľudia. Po týchto zisteniach im aj to, o čo mali najviac záujem, poroznášali. Presvedčila sa o tom aj autorka Príbehu na týždeň Lýdia Mrázová.

Časť 1