Feuersteinova metóda má ohlas

Teší nás priaznivá odozva nášho seminára o Feuersteinovej metóde inštrumentálneho obohacovania. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia kompetentných ministerstiev, niektorí pedagógovia...

Učenie si vyžaduje vzťah

Prezentácia liečebnej pedagogičky Márie Heveriovej a psychologičky Simony Šimkovej  na seminári na tému Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní detí...

Bez snahy neexistujú výsledky

Prezentácia programového riaditeľa ETP Slovensko Martina Vavrinčíka na seminári na tému Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych...

Našli sme riešenie

Prezentácia riaditeľky ETP Slovensko Slávky Mačákovej na seminári na tému Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych...

Feuerstein is a Success

„… Our greatest help has been our trust in and respect towards the children, the belief in their abilities to...