Učenie si vyžaduje vzťah

Prezentácia liečebnej pedagogičky Márie Heveriovej a psychologičky Simony Šimkovej  na seminári na tému Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktorý sa uskutočnil 5.11.2014 v Bratislave

Na stiahnutie TU