Našli sme riešenie

Prezentácia riaditeľky ETP Slovensko Slávky Mačákovej na seminári na tému Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktorý sa uskutočnil 5.11.2014 v Bratislave.

Na stiahnutie TU