Bez snahy neexistujú výsledky

Prezentácia programového riaditeľa ETP Slovensko Martina Vavrinčíka na seminári na tému Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktorý sa uskutočnil 5.11.2014 v Bratislave.

Na stiahnutie TU