Feuersteinova metóda má ohlas

Teší nás priaznivá odozva nášho seminára o Feuersteinovej metóde inštrumentálneho obohacovania. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia kompetentných ministerstiev, niektorí pedagógovia  a kolegovia z tretieho sektora. Avšak badáme ešte širší okruh záujemcov o problematiku, preto publikujeme tri ťažiskové prezentácie, ktoré na seminári odzneli. Sú v digitálnej podobe, možno ich stiahnuť.

Uverejňujeme ich pod názvami Riešenie sa našlo (riaditeľka ETP Slovensko Slávka Mačáková), Nie obsah, ale proces (programový riaditeľ ETP Slovensko Martin Vavrinčík) a Učenie si žiada vzťah (liečebná pedagogička Mária Heveriová, psychologička Simona Šimková).