Bez nudy

Celý týždeň počas jarných prázdnin bolo v komunitnom centre v Starej Ľubovni-Podsadku rušno a veselo. Každý deň sa dialo niečo iné. Nie náhodou malo celé podujatie názov Bez nudy. Počnúc druhým dňom sa všetky nasledujúce začínali opakovaním toho, čo sme sa naučili predošlý deň a spomienkami naň prostredníctvom fotografií. Počas celého týždňa sme mali s deťmi spoločný obed.

Pondelok bol Deň športu. Na úvod sa súťažiaci rozdelili do skupín, vytvorili si vlastné logo a názov. Potom si zahrali viacero hier  –  prekážkové dráhy, beh s loptou, súťažné skákanie cez švihadlo, súperili v klikoch a iné. Zažívali sme množstvo zábavy, ale aj neskonalú súťaživosť medzi skupinami.
Utorok patril vzdelávaniu a dôraz sa kládol predovšetkým na rozvoj logického myslenia. Vymysleli sme si hry na postreh, pamäť, logiku, uvažovanie, rôzne kvízy, pritom všetky boli zábavné. Čas ostal aj na “vyblbnutie sa” a športové hry.
Stredu sme venovali kultúre a deti mali divadlené aktivity. Prišiel medzi nás herec Andrej, vedúci divadelného súboru DIK, ktorý si s deťmi zahral krátke divadelné scénky a herecké etudy. K jednej scénke skupiny detí maľovali kulisy, ktoré dotvárali scénu. Popritom objavovali vzácne cnosti ako sú  vernosť, trpezlivosť, láska a milosrdenstvo.
Vo štvrtok, zameranom na spoločenstvo, bol čas na uvedomenie si významu pôstu, kam aj smerovali aktivity a zahĺbenie sa do svojho vnútra. Vyzdvihli sme myšlienku, prečo je potrebné byť tu pre iných a mať okolo seba ľudí, ktorí nie sú len na okrasu, ale zastávajú na tomto svete dôležitú úlohu. Hlavnou myšlienkou bolo motto: „Žiaden cnostný skutok nemá cenu, ak po ňom nenasleduje výhoda pre iných. Takže nezáleží na tom, koľko času strávite postením sa, nezáleží na tom, koľko budete spať na tvrdej dlážke a jesť popol, ak nerobíte dobro iným, nerobíte nič výnimočné.“
Posledný deň si deti zopakovali aktivity z celého týždňa – športové hry, divadlo, kreslenie a zábavné hry a všetci sme si spoločne uvedomili, že jarné prázdniny sa naozaj dajú prežiť bez nudy, veselo, rozumne a obohacujúco.