Feuersteinova metóda: nejde iba o obsah, ale o proces

V tomto týždni (17.3. – 21.3.) k nám znova zavítala pani Nechama Tzaban z Feuersteinovho inštitútu v Izraeli. Už po druhýkrát sa totiž konala supervízia v rámci projektu Učme sa učiť sa, ktorý prebieha od septembra minulého roka.

Počas týždňa navštívila pani Nechama viaceré komunitné centrá a školy, v ktorých sa deti vzdelávajú pomocou metódy Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (FIE). V pondelok sme sa spoločne zúčastnili na výučbe FIE v Košiciach – Šaci, v utorok v komunitnom centre v Rudňanoch a v Spišskom Podhradí. Streda už patrila Veľkej Ide, dopoludnia sme s pani Nechamou navštívili komunitné centrum a popoludní sme už mali možnosť vidieť zohratý tím učiteľov a detí z Feuersteinovho klubu na Základnej škole vo Veľkej Ide. Vo štvrtok sme sa v rámci supervízie presunuli do komunitnéh centra v Sabinove a Starej Ľubovni. V piatok sa svojimi vedomosťami a šikovnosťou pochvália deti z komunitného centra v Rankovciach.

Podľa slov lektorky z Feuersteinovho inštitútu, pani Nechamy Tzaban, je metóda FIE založená skôr na stratégii, procese učenia, než na samotnom obsahu. Ako sama hovorí, proces získavania vedomostí a rozvíjania kognitívneho potenciálu v predškolskom veku by sme mohli prirovnať k tomu, ako sa v dospelosti učíme šoférovať. Spočiatku premýšľame nad každým pohybom, ktorý musíme urobiť, ako napríklad skontrolovať spätné zrkadlá, naštartovať, zaradiť rýchlosť či zapnúť svetlá. Neskôr sú pre nás tieto pohyby automatické, nemusíme nad nimi premýšľať, ale robíme ich mechanicky. Cieľom vzdelávania pomocou metódy FIE je rovnako dosiahnuť, aby koncept čísel, geometrických tvarov či umiestnenia vecí v priestore bol pre deti prirodzený a vedeli ho používať nielen v škole, ale tiež v každodenných životných situáciách.