Hodnotiaca správa k činnosti školských FIE klubov

V rámci pravidelného hodnotenia činnosti FIE klubov zverejňujeme správu určenú pre nášho súkromného donora – spoločnosť Hollen, s.r.o,

ktorej týmto veľmi pekne ďakujeme za podporu. Bez nej by kluby nemohli fungovať. Vedenie spoločnosti a zamestnancov Hollen, s.r.o. zároveň srdečne pozývame na návštevu našich komunitných centier.

7 Report_Feuersteinove školské kluby šk. rok 2018-2019_November až február