Október – Mesiac úcty k starším

Deti zo školského klubu v komunitnom centre Rankovce si pripomenuli myšlienky Mesiaca úcty k starším. Prečítali sme si rozprávky a články o živote starých ľudí a porovnávali sme ich život so životom detí. Po skončení klubu sme na prechádzke po osade navštívili starých rodičov našich detí a vnúčatká im odovzdali darčeky, čo pre nich zhotovili – pozdravy, kvety a pridali sme aj sladkosť. Odmenou bolo poďakovanie, veselá nálada a úsmevy starkých.