Naučme sa lepšie sa učiť!

Dvadsať účastníkov z celého Slovenska strávilo posledný júlový a prvý augustový týždeň v Penzióne Lesanka na Ružíne pri Košiciach. Každý deň sa niekoľko...

Kapacita na predškolskú prípravu nestačila

Kedže v Starej Ľubovni – Podsadku chýba materská škola, ponúka komunitné centrum miestnym rodinám predškolskú prípravu.

On-line mentoring Schopné deti pokračuje

Slová nášho online mentora Róberta Hamburgbadža po stretnutí s jeho chránencom Jozefom Čurejom:„S Jožkom som sa stretol

Kazuistika: Vladimíra Fortunová, lektorka FIE

ETP Slovensko bola prvá organizácia na Slovensku, ktorá pri vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít začala využívať metódu Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania

Eva Turtáková si plní svoje sny

ETP Slovensko uvádza sériu krátkych dokumentárnych filmov Lukáša Oláha o úspešných Rómoch