Naučme sa lepšie sa učiť!

Dvadsať účastníkov z celého Slovenska strávilo posledný júlový a prvý augustový týždeň v Penzióne Lesanka na Ružíne pri Košiciach. Každý deň sa niekoľko hodín intenzívne venovali štúdiu Feuersteinovej inštrumentálnej metódy (FIE) pod vedením lektorky Zuzany Križkovej. Táto metóda neponúka konkrétne poznatky, ale pomáha klientom učiť sa učiť a rozvíjať ich kognitívne zručnosti. Založil ju profesor Reuven Feuerstein v Izraeli a dnes ju používajú vo viac ako 40 krajinách na celom svete pri práci s deťmi, so sociálne znevýhodnenými skupinami, ale aj ako súčasť výučby na školách či pri práci so seniormi.

Počas intenzívneho kurzu sa dnes už certifikovaní absolventi  zaoberali šiestimi inštrumentami zo série Standard určených pre prácu s deťmi od 8 rokov. „Po kurze FIE sa mi výrazne otvorili obzory a naučila som sa, ako s inštrumentami lepšie pracovať. Je to super, lebo viem, že táto metóda rómskym deťom, s ktorými pracujem, veľmi pomáha,“ vyjadrila sa jedna z účastníčok Mariana Šprochová.

Metóda FIE sa zameriava najmä na rozvoj reči, podporuje vnútornú motiváciu a pomáha klientom reflektovať myšlienky a pohľad na svet.