Kapacita na predškolskú prípravu nestačila

Kedže v Starej Ľubovni – Podsadku chýba materská škola, ponúka komunitné centrum miestnym rodinám predškolskú prípravu.

Počas zápisu 5. septembra 20149 sa však ukázalo, že kapacita nebude stačiť. Pôvodných dvadsaťšesť miest v prípravke sa rozchytalo ozaj rýchlo a pre prekvapivý záujem je dokonca 15 detí zapísaných na zozname náhradníkov. Prvé stretnutie samotných predškolákov prebehlo v pondelok, 9. septembra, v priestoroch komunitného centra.

„Takáto príprava pred nástupom do školy je nepochybne veľmi dôležitá. Deti sa tu naučia komunikovať v slovenskom jazyku, osvojujú si hygienické návyky, rozvíjajú svoje sociálne zručnosti a učia sa fungovať v kolektíve,“ približuje vedúci komunitného centra Dávid Korčkovský.