Križovatky – rozvoj osobnosti a program opätovného zaradenia sa na trh práce

V termíne od 27. apríla do 7. mája 2009 sa na Čingove uskutočnilo školenie budúcich komunitných sociálnych pracovníkov – budúcich lektorov...