Konferencia Budujeme nádej

Na záverečnej konferencii rozsiahleho projektu Budujeme nádej – Zlepšovanie života v rómskych getách, ktorú organizujeme 29. mája 2018 v hoteli Mercure v Bratislave,  budeme spoločne hľadať odpovede na otázku Čo pomáha zlepšiť školský výkon žiakov z vylúčených rómskych lokalít?

V rámci projektu Budujeme nádej – Zlepšovanie života v rómskych getách, podporeného Nadáciami Velux, už piaty školský rok ETP Slovensko experimentálne overuje v základnej škole vo Veľkej Ide inovatívnu pedagogickú metódu Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania (FIE).

Naše skúsenosti ukázali, že z osemnástich detí, s ktorými učiteľka pracovala metódou FIE (buď počas dopoludňajšieho vyučovania, alebo v popoludňajšom FIE klube), plynule, bez opakovania ročníka, postúpilo až štrnásť z nich z nultého do štvrtého ročníka. Zo skupiny ich dvanástich rovesníkov, ktorí s FIE neprišli do kontaktu, je dnes v štvrtom ročníku len jeden žiak.  Potvrdilo sa tiež, že „FIE deti“ majú menej vymeškaných hodín a lepší prospech.

Prostredie vylúčených rómskych osád poskytuje deťom iné podnety, než sú tie, ktoré sa považujú za kľúčové pre úspech v škole. Rodičia žiakov základnej školy zväčša vyrástli v tej istej osade – a podobne ako ich deti – zažívali v škole málo úspechov. I preto často nedokážu svoje deti podporiť pri príprave na vyučovanie.
Pomôže deťom z vylúčených osád mentor, ktorý im sprostredkuje iné skúsenosti, pohľady, dá im motiváciu, poradí s úlohami?
Pomôže žiakom učiteľ, ktorý je súčasne lektorom FIE?

Príďte sa aj Vy podeliť so svojimi skúsenosťami. Ste srdečne vítaní! Ak máte vo svojom okolí príklady dobrej praxe, prosíme, pozvánku posuňte ďalším odborníkom.

Bližšie informácie a program konferencie vám zašleme v priebehu niekoľkých týždňov. Ak máte otázky, kontaktujte nás na czikkova@ke.etp.sk

Registrácia účastníkov konferencie Budujeme nádej (29. mája 2018, Bratislava) bola ukončená.