Moldava nad Bodvou – Budovanie nových domov

Mesto Moldava nad Bodvou spoločne s ETP Slovensko začalo nový projekt pre štyri rodiny. Cieľom projektu je spoločne s osadníkmi, ktorí prišli o strechu nad hlavou, postaviť pre tieto rodiny nové domčeky …..

Z desaťtisíc obyvateľov mesta Moldava n/Bodvou je približne 2000 Rómov, ktorí žijú v troch geograficky od seba vzdialených lokalitách. Jednou z nich je osada Budulovská, ktorá sa nachádza za železničnou traťou, v susedstve priemyselných podnikov na južnom okraji mesta vzdialená asi dva kilometre od centra mesta. V osade žije asi 700 obyvateľov, niektorí v chatrčiach (60 rodín), 24 rodín žije v bytovke postavenej pred viac ako dvadsiatimi rokmi, ktorá svojou „vybývanosťou“ pripomína neslávne známy Luník IX, vytlčené okná, nefungujúca kanalizácia, odpadky, výkaly a smrad je všade navôkol.  Vodu v bytoch majú len niektorí obyvatelia. Pred piatimi rokmi postavilo Mesto Moldava v osade Budulovská 30 nízkoštandardných bytov o obytnej ploche 28 m2. V niektorých z nich bývajú aj sedem až desaťčlenné rodiny.

Na sídlisku nie je žiadna infraštruktúra, služby sú vzdialené cca 2 km. Štyri stovky osadníkov sú vo veku do osemnásť rokov, asi dve desiatky mladých mamičiek ešte nedovŕšili plnoletosť. V osade je viac ako 90 % nezamestnanosť, pracovné príležitosti sú skôr zriedkavou výnimkou a obmedzujú sa najmä na brigády a príležitostné práce. V osade je asi päťdesiat ľudí závislých od toluénu, nie je zriedkavosťou stretnúť nadrogovaných mladých rodičov so sfetovaným šesťročným dieťaťom. V osade nie je zabezpečený odvoz odpadkov, preto sa kumulujú, zapáchajú, sú živnou pôdou pre hlodavce a šírenie chorôb. Väčšina obyvateľov osady nemá tečúcu vodu a WC. Podmienky na udržiavanie hygieny sú v mnohých rodinách katastrofálne.

Na sídlisku Budulovská pôsobí od roku 2007 nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj (ETP). Začiatkom roku 2009 zriadilo ETP spoločne s Mestom Moldava v osade komunitné centrum, unimobunku, v ktorej poskytujú sociálni pracovníci komplexné služby (sociálne, právne, pracovné poradenstvo). V komunitnom centre sa realizujú vzdelávacie aktivity – predškolský klub v dopoludňajších hodinách, mimoškolské aktivity (dramatický, hudobný a počítačový krúžok) pre školákov v popoludňajších hodinách. Dospelí majú možnosť sa zapojiť do finančného vzdelávania, kurzov životných a pracovných zručností, alebo do Sporiaceho programu. Účastníci sporiaceho projektu si sporia na zlepšenie kvality bývania alebo na dokončenie vzdelania. Od roku 2010 pôsobí v rómskej osade aj nezisková organizácia Equity, partner ETP, ktorá sa sústreďuje najmä na podporu vzdelávania a na sprostredkovanie priameho kontaktu osadníkov s majoritným obyvateľstvom v  slovenských mestách ako aj s mienkotvornými ľuďmi na Slovensku a v zahraničí. Dramatický krúžok komunitného centra Divadlo z chatrče svojim predstavením hovoriacim o živote osadníkov na okraji záujmu spoločnosti si získava uznanie na celom Slovensku, vrátane predstaviteľov exekutívy, politikov, akademikov, ale aj bežných ľudí.

Koncom roku 2009 odovzdala nezisková organizácia ETP Moldava Housing účelovo zriadená Mestom Moldava a ETP, do užívania dvanásť bytov. Byty síce stavala miestna stavebná firma, ale na ich výstavbe sa podieľali aj budúci nájomníci. Do bytov o rozmere 40 m2 sa sťahovali rodiny z nevyhovujúcich podmienok z mesta (pivničné priestory bez okien, päťčlenná rodina s tromi deťmi bývala 5 rokov v Avii, rozpadnuté domy) alebo z chatrčí z osady. Všetci nájomníci platia nájomné a všetky poplatky, takisto sa príkladne starajú o svoje byty a ich okolie a môžu byť vzorom pre ďalšie podobné projekty na Slovensku.

9-teho augusta 2011 okolo polnoci v rómskej osade Budulovská v Moldave nad Bodvou začala horieť chatrč manželov Emila a Ivety Kučových. Z chatrče sa ozýval nárek a plač. Rodičia a štyri deti utiekli pred plameňmi až v poslednej chvíli. Emil s Ivetou sa po záchrane detí snažili uhasiť oheň, ale nedarilo sa im to. Od sálajúcich plameňov sa za okamih chytili tri okolité chatrče. Pre Oľgu Rybárovú, Viliama Karafu a jeho družku Evu Rybárovú, ich dve deti, Jozefa a Máriu Lakatošových a ich osem detí sa začal boj o život a záchranu toho mála, čo pre svoj život mali v chatrčiach. Hoci privolaní požiarnici prišli rýchlo, skaze štyroch chatrčí sa im už nepodarilo zabrániť, chatrče zhoreli do tla. Požiarnikom sa podarilo zastaviť šírenie požiaru do okolia, kde sú umiestnené ďalšie chatrče. Požiarnici spolu s políciou konštatovali, že požiar zrejme vznikol zo zle a neodborne prevedenej elektroinštalácie. Len šťastím si dvadsaťdva ľudí zachránilo holé životy. Štyri rodiny ostali bez domova. V súčasnosti už druhý mesiac bývajú v provizórnych podmienkach komunitného centra (jedna unimobunka), ktoré zriadila nezisková organizácia ETP Slovensko v spolupráci s mestom Moldava nad Bodvou v roku 2009. Do augusta 2011 bolo komunitné centrum (KC) miestom vzdelávania pre osadníkov  – v KC je zriadený predškolský klub, pravidelne sa organizujú mimoškolské aktivity (kurzy PC, hudobný, tanečný a dramatický krúžok, protidrogová výchova, finančná gramotnosť, kurzy životných zručností, sociálni pracovníci poskytujú v KC sociálne, základné právne a protidlhové poradenstvo), v KC sa konajú aj osvetové a spoločenské aktivity.

Mesto Moldava spoločne s ETP začalo nový projekt pre tieto štyri rodiny. Cieľom projektu je spoločne s osadníkmi, ktorí prišli o strechu nad hlavou, postaviť pre tieto rodiny nové domčeky. Na začiatok budú mať domčeky rozmery záhradných chatiek, 5 x 5 metrov, avšak rodiny budú mať možnosť vlastným úsilím tieto domčeky ďalej rozširovať a dobudovať. Mesto prenajalo každej rodine pozemok na výstavbu o celkovej ploche 100 m2. ETP pomáha rodinám poskytnutím neziskových mikropôžičiek vo výške 1160 eur, a tiež aj odborným dohľadom skúseného stavbára. Mesto pomohlo rodinám vybaviť formálne náležitostí spojené s výstavbou domčekov, zabezpečilo stavebný materiál z búračky a jeho prevoz na stavbu  a tiež aj uhrádza skromné odmeny štyrom odborným stavebným robotníkom, ktorí pracujú na stavbe. Pomocné stavebné práce vykonávajú členovia štyroch rodín. Z mikropôžičky, ktorá je splatná počas najbližších štyroch rokov si rodiny nakúpia spoločne so stavebným odborníkom z ETP, vhodný stavebný materiál a vybavenie do bytov.

Rodina Viliama Karafu s jeho družkou Evou Rybárovou

Otec rodiny Viliam Karafa má 38 rokov, je nezamestnaný, jeho družka Eva Rybárová má 27 rokov a je na materskej dovolenke. V spoločnom vzťahu žijú 11 rokov a vychovávajú spolu dve deti. Pani Eva nepozná svojich rodičov a celý život prežila v detskom domove a po dovŕšení dospelosti sa nemala kam vrátiť. Zoznámila sa s Viliamom a napriek dosť vážnym problémom v ich spoločnom spolunažívaní sa snaží neprenášať na svoje deti, pretože si uvedomuje, čo to znamená byť osamelým dieťaťom bez rodičov. Pani Eva s druhom Viliamom stále zápasili s otázkou bývania, bývali striedavo nespočetne krát u známych, u rodiny, no nikdy neboli schopní si zabezpečiť vlastný domov. Aj to málo, čo sa im po čase podarilo postaviť, chatrč, za krátky okamih zhorela.

Rodina Lakatošová

Otec Jozef Lakatoš má 38 rokov, je nezamestnaný, jeho manželka Mária Lakatošová, rodená Samková má 33 rokov. Spolu vychovávajú osem detí a očakávajú v najbližšej dobe ďalší prírastok. Žijú spolu 16 rokov, túžia po vlastnom bývaní. Musia sa spoliehať len sami na seba, ich najbližšia rodina to nemá „na ružiach ustlané“, Jozefov otec aj to málo, čo má, prepije a nemalé finančné prostriedky prehrá vo výherných automatoch. Máriini rodičia sú z Jasova, ale tiež sú veľmi chudobní a nemajú na rozdávanie. Žijú tiež vo veľmi skromných podmienkach. Napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam Jozef a Mária sa snažia svoje deti vychovávať, dbajú o ich hygienu a pravidelnú školskú dochádzku.

Rodina Kučová

Otec Emil Kuča má 49 rokov, je na invalidnom dôchodku a je ochrnutý na ľavú časť tela. Jeho manželka Iveta má 35 rokov a je nezamestnaná. Iveta má z prvého manželstva štyri deti a so svojím terajším manželom sú v spoločnom vzťahu už 11 rokov. Pani Iveta sa snaží svoje deti viesť k zodpovednosti a slušnosti. Deti sú vždy čisto upravené a nevymeškávajú školské vyučovanie.

Oľga Rybárová

Oľga Rybárová má 45 rokov, je slobodná, vyrastala celý život s mamou, bývali v prenajatom byte v meste Moldava. Po úmrtí mamy sa jej život značne skomplikoval, pretože náklady na bývanie boli vysoké a sama nebola schopná platiť za nájom, dlh jej narastal a tak bola nútená nájomný byt opustiť a uchýlila sa ku krajnému riešeniu, postavila si chatrč v osade Budulovská. Takto žije už 5 rokov. Od 16-tich rokov nepretržite pracovala v podniku Tesla – Holešovice, v závode na výrobu žiaroviek. Pracovala tam až do roku 1990. Je veľmi aktívna, snaží sa všemožne pomáhať svojmu okoliu, a v súčasnosti pracuje v rámci dobrovoľníckej činnosti cez ÚPSVAR ako dobrovoľníčka v Nemocnici s poliklinikou v Moldave nad Bodvou.

Video z výstavby – „domceky_moldava“