Ako je to vo svete – Video

Katarína Smatanová na odbornom seminári  o sociálnom bývaní,
ktorý  ETP Slovensko zorganizovalo v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 26. júna 2013 v Bratislave.

Video