O našej klientke

Na aktualne.sk nájdete dnes rozhovor s modernou, mladou ženou Svetlanou Porčogošovou zo Starej Ľubovne-Podsadku o tom, ako sporila, až kým si nepostavili dom.

Príbeh pani Svetlany nájdete aj v publikácii Andal o dživipen na strane 107, ktorú sme vydali pred štyrmi rokmi a nájdete ju na našej webovej stránke.
Mimochodom, práca na Andal o dzivipen 2 finišuje a onedlho knihu vydáme.