Splňme si svoj sen

Podpora nízkopríjmových rómskych rodín – sporiaci program zameraný na rozvoj osobného majetku.

Dátum realizácie: December 2006/December 2014
Podpora: Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF
Finančný príspevok: USD 250,000, EUR 290,310