Sme nominovaní na Cenu Nadácie Orange

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj je nominované v kategórii Sociálna inklúzia.

V odôvodnení sa píše: Za poskytovanie komplexných integrovaných sociálnych služieb cielených predovšetkým na rómsku komunitu a za projekt svojpomocnej výstavby nízkonákladových rodinných domov pre marginalizované skupiny, ktorý nadväzuje na Sporiaci a Mikropôžičkový program a je inovatívnym modelom dlhodobo udržateľného riešenia bývania sociálne vylúčených obyvateľov.

Spolu s nami majú v tejto kategórii nomináciu aj Liga za ľudské práva, o.z., Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, o.z, Združenie STORM, o.z. a Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, o.z.

Členovia hodnotiacich komisií rozhodli o nomináciách tohtoročného 7. ročníka Ceny Nadácie Orange v kategóriách Sociálna inklúzia, VzdelávanieKomunitný rozvoj. O ocenenie sa uchádzalo celkovo 92 neziskových organizácií, formálne splnilo podmienky 86 z nich. Pätnástich z nich na základe odporúčaní hodnotiacich komisií posunuli do druhého kola. Z nich komisia určí v každej kategórii troch laureátov ocenenia, ktorých vyhlási na slávnostnom gala večere 31. mája 2016.

Cena Nadácie Orange – ako sa píše v jej preambule – je udeľovaná s cieľom vysloviť uznanie mimovládnym organizáciám za líderstvo, odvahu, spoločenský prínos a dlhodobú snahu prispieť k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti. V rámci ocenenia chce Nadácia Orange okrem vyslovenia verejného uznania ich dlhodobej práce, udeliť mimovládnym organizáciám aj finančnú podporu na pokračovanie ich aktivít a poslania.