Metodický deň v Podsadku

Dve desiatky účastníkov z Prešovského a Košického kraja sa dnes prišli pozrieť na otvorenú vyučovaciu hodinu so žiakmi prvého ročníka zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorú ako Metodický deň usporiadala Základná škola Podsadek v Starej Ľubovni v spolupráci s ETP pod záštitou Metodicko-pedagogického centra v Prešove a ROCEPO – Rómskeho vzdelávacieho centra Prešov.

Cieľom Metodického dňa bolo predstaviť aplikáciu a edukačné postupy metódy Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania a vzdelávacej metódy s názvom Krížom-krážom v prostredí formálneho vzdelávania. Súčasťou podujatia bola aj ukážková hodina v školských kluboch a diskusia zameraná na porovnávanie inovatívnych vzdelávacích metód s klasickým spôsobom vyučovania. Účastníci si aj sami vyskúšali prácu s inštrumentmi. Podujatie ich zaujalo a ukázalo sa ako veľmi podnetné.

Metodický deň sa uskutočnil vďaka podpore Nadácií Velux, Nadácie Friedrich Ebert Stiftung a Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje Karpatská nadácia v  partnerstve s Nadáciou Ekopolis.

TheVelx Fnd+VILVEL   Logo_FES_1logo-karpatska-nadacia_0.jpg (700×393)