Náš nový leták

ETP rozumie problémom a potrebám znevýhodnených obyvateľov, vďaka čomu si získalo ich dôveru. Klientom ukazujeme cestu, ako aktívne riešiť svoje problémy a neostať v situácii obete. Preto pracujeme:
• komplexne, t. j. v oblasti vzdelávania, zamestnania, bývania, sociálnej práce aj finančnej inklúzie,
• od kolísky po kariéru,
• inovatívne, invenčne, individuálne,
• malými, postupnými krokmi k podstatným, dlhodobým zmenám.

ETP leták máj 2016

Príprava letáku bola spolufinancovaná s  podporou Nadácií Velux a Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje Karpatská nadácia v partnerstve s Nadáciou Ekopolis.

TheVelx Fnd+VILVELlogo-karpatska-nadacia_0.jpg (700×393)