Hľadáme nového vedúceho komunitného centra v Rankovciach

Človeka, ktorý:

 • má minimálne dva roky skúseností v práci s deťmi a mládežou alebo komunitnej práci,
 • rád pracuje s ľuďmi a pre ľudí
 • je orientovaný na klienta a jeho potreby
 • je zodpovedný a flexibilný
 • má skúsenosti s vedením tímu ľudí
 • bude dobrý parťák pripravený učiť sa nové veci a prispievať vlastnými nápadmi a kreativitou
 • je tímovým hráčom, nebojí sa práce, výziev a je ochotný sa zdokonaľovať, vzdelávať a napredovať
 • má dobré komunikačné zručnosti
 • má základné zručnosti ovládania kancelárskych počítačových balíkov
 • sa dokáže stotožniť s hodnotami a princípmi občianskeho združenia ETP Slovensko

Náplň práce:

 • Úlohou pracovníka bude predovšetkým výchova a vzdelávanie žiakov školského veku od 6 do 18 rokov a to v rámci skupinovej, aj individuálnej práce
 • Pripravovať plán a realizovať výučbu (vrátane alternatívnych a inovatívnych spôsobov) na základe metodiky určenej zamestnávateľom
 • Vypracovávanie individuálnych plánov rozvoja a vzdelávania dieťaťa
 • Pomáhať identifikovať vhodné doplňujúce aktivity pre deti a žiakov (napríklad doučovanie, rozvoj nadania, talentov a iných zručností) a zapájať deti a žiakov do vhodných mimoškolských, voľno-časových aktivít a doučovania za účelom trvalého zlepšovania školských výsledkov a celkovej socializácie
 • Vyhľadávať pre deti a žiakov ďalšie možnosti vzdelávania, resp. vyhľadávať a realizovať vhodné aktivity a aktivity rozvíjajúce ich kognitívne zručnosti, predkladať návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami z marginalizovaného prostredia
 • Zapájať rodičov detí a žiakov do vzdelávacích aktivít
 • Vytvárať a udržiavať kontakty s predstaviteľmi miestnych inštitúcií, a to najmä škôl, materských škôl, školských zariadení, centier voľného času a podobne
 • Aktívna práca s komunitou v teréne
 • Denne viesť presnú evidenciu detí a žiakov a evidenciu poskytnutých asistencií, vzdelávaní a intervencií, pripravovať na požiadanie správy o vývine detí
 • Vykonávať administratívnu činnosť súvisiacu so zverenými pracovnými úlohami (prezenčné listiny, plány výučby, evidencia detí a mládeže v elektronickej forme, spracovávanie údajov na základe vyžiadania zamestnávateľa a pod.)
 • Verejná prezentácia aktivít a činnosti komunitného centra

 

Termín nástupu: 1. 8. 2016

Ponúkaná odmena: dohodou

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa humanitného zamerania (pedagogické, špeciálna alebo liečebná pedagogika, sociálna práca, sociálna pedagogika  a pod.)

Miesto práce: Rankovce

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15. júla 2016

Výhody:
• zmysluplná a kreatívna práca s možnosťou realizovať vlastné nápady
• spolupráca so zaujímavými ľuďmi
• priateľské prostredie

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 30. júna 2016:
• motivačný list v slovenskom jazyku popisujúci Vaše skúsenosti s prácou s deťmi a mladými ľuďmi a prečo ste ideálnym kandidátom na hľadanú pozíciu práve Vy
• štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: etp@ke.etp.sk do 30. júna 2016 (predmet e-mailu : ETP – vedúci komunitného centra).

Vopred ďakujeme všetkým záujemcom, ktorí majú záujem pracovať v našej organizácii. Všetky životopisy budú dôkladne posúdené, z kapacitných dôvodov si vyhradzujeme  právo kontaktovať len vybraných uchádzačov.