Pečieme koláčiky pre seba i pre detičky

V Iliašovciach v roku 2004 členovia OZ Roma Iliašovce realizovali s finančnou podporou Fondu TVOJ SPIš projekt s názvom „Pečieme koláčiky pre seba i pre detičky„. Tento projekt mal v obci veľký úspech. Päť žien z miestnej komunity sa dodnes pravidelne stretáva a venujú sa pečeniu trvanlivého pečiva a rôznych druhov koláčov, o ktoré je veľký záujem.

Z prostriedkov grantu boli zakúpené doplnkové zariadenia a drobné náradie pre cukrárenskú výrobu, pretože kuchyňa miestneho kultúrneho domu v Iliašovciach bola prednostne vybavená len na varenie. účastníčky kurzu absolvovali zdravotnícke prehliadky a všetky získali zdravotnícky preukaz. Z prostriedkov grantu bolo pre ne zakúpené ochranné pracovné oblečenie (nohavice, tričká a zástery).

„Projekt sa rozbehol úspešne, hoci účastníčky mali problémy so zabezpečovaním nákupu surovín a získaním potrebných finančných prostriedkov. Všetky boli totiž nezamestnané a peniaze navyše žiadna z nich nemala. Napokon však vždy vznikla dohoda – buď so starostom obce Iliašovce alebo sme financie získali od darcov a sponzorov.

Prevažná časť koláčov a sladkého pečiva bola vyrobená pre aktivity v rámci obce, na propagačné účely, na ochutnávky pre účastníkov Iľašovskej pantliky i na podujatia v rámci Humanitárneho a sociálneho projektu a na pracovné stretnutia Fondu TVOJ SPIš i pre viaceré vzdelávacie aktivity. Koláče boli veľmi chutné a spravidla ich ochutnávka trvala len pár minút. Len sa tak po nich zaprášilo.“

Danka Čonková, OZ ROMA Iliašovce