Z chudoby k sebestačnosti – Druhé rozšírené vydanie

Autori druhého rozšíreného vydania publikácie Z chudoby k sebestačnosti dôverne poznajú ľudí zo sveta chudoby – deti i dospelých, mužov i ženy a vedia, že práca s nimi vôbec nie je jednoduchá. O niečo ľahšia je vtedy, ak rozumieme procesom, ktoré chudoba generuje.

Metodika je určená tým, ktorí pracujú so sociálne znevýhodnenými občanmi. Opiera sa o teoretické východiská a prax,  popísané v knihách Mosty z chudoby, Napredovanie a je v súlade s konceptom Mosty k sebestačnosti.

Publikácia Z chudoby k sebestačnosti – Druhé rozšírené vydanie na stiahnutie