TLAČOVÁ SPRÁVA: AKO ROZUMIEŤ CHUDOBE. Workshop pre pracovníkov inštitúcií a organizácií, ktoré poskytujú služby a vzdelávanie obyvateľom košického sídliska Luník IX

Odborným pracovníkom inštitúcií a organizácií, ktoré poskytujú služby a vzdelávanie obyvateľom Luníka IX a nie je im ľahostajná budúcnosť najväčšieho mestského geta na Slovensku, adresuje ETP Slovensko dvojdňový workshop Budujeme nádej na Luníku IX. Uskutoční sa 26. a 27. septembra 2018 v hoteli DAM v Košickej Belej.

Účasť na ňom potvrdilo vyše tridsať zamestnancov rôznych inštitúcií: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, zástupcovia odborov školstva a sociálnych vecí mesta Košice a rovnakých útvarov Košického samosprávneho kraja, poslanci košického mestského zastupiteľstva, starosta Luníka IX, pedagógovia a saleziáni dona Bosca z tohto sídliska.

Počas prvého dňa budú účastníci stretnutia rozoberať problematiku chudoby ako sociálneho a ekonomického javu a naučia sa porozumieť jej. Hovoriť sa bude aj o mýtoch o zvýhodnení rómskeho etnika, o potrebe adekvátnej komunikácie s chudobnými i o možnosti spolupráce všetkých zainteresovaných na spoločnom zámere: Aby sa Luník IX stal sídliskom ako ktorékoľvek iné. Témy objasnia expert ETP Miro Pollák a psychologička Mária Gedeonová.

Druhý deň je na programe zhrnutie a vyhodnotenie aktivít, ktoré sa na Luníku IX a v záujme obyvateľov sídliska urobili od začiatku spolupráce ETP s Mestom Košice a Mestskou časťou Luník IX. Referovať budú starosta Luníka IX Marcel Šaňa a riaditeľka ETP Slávka Mačáková. Konkrétne projekty na zlepšenie situácie na Luníku IX na roky 2018 – 2020 predstavia odborní pracovníci ETP. O možnostiach zamestnávania obyvateľov LIX porozpráva zástupca KOSIT-u a o zapájaní obyvateľov sídliska do projektov zreferujú zamestnanci ÚPSVaR.

Po diskusii o  spolupráci a vzájomnej pomoci, ktorú moderuje Anna Lemesányiová, vypracujú prítomní odporúčania do budúcnosti v duchu zámeru, aby sa Luník IX stal sídliskom ako ktorékoľvek iné.

Pracovné stretnutie organizuje ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj vďaka projektom, ktoré sa vzájomne doplňujú a nadväzujú na seba: Budujeme Nádej na Luníku IX, finančne podporovaný Ministerstvom spravodlivosti SR a Meníme diskurz, meníme prax – Rómovia ako ľudské zdroje, finančne podporovaný Európskou úniou, Dunajským nadnárodným programom.

 

Kontakt: Anna Lemesányiová

lemesanyiova@ke.etp.sk, 0917 179 638

 

V Košiciach, 21. 9. 2018.

 

logo-z-fb.png (972×356)