Chudoba je všade rovnaká

Čo účastníkov dvoch uplynulých dvojdňových školení Z chudoby k sebestačnosti najviac prekvapilo z toho, čo sa na nich dozvedeli?

Že chudoba v rómskej osade na Slovensku je rovnaká ako hocikde inde vo svete.

Nevedela som, že pre chudobných sú vzťahy s ostatnými obyvateľmi komunity také dôležité a podstatné.

Uvedomil som si, že potrebujeme lepšie poznať nepísané pravidlá, ktoré fungujú v komunitách, kde žijú naši klienti. Budem sa snažiť naučiť našich klientov, aby lepšie rozumeli nepísaným pravidlám strednej triedy.

Ako vidno, zamestnanci Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí sa vzdelávali v dňoch  17. a 18. septembra a 19. a 20. septembra tohto roku v zariadení Centrum Pod Lesom v Dolnom Smokovci, nové poznatky ocenili.

Aj tieto školenia, v poradí už štvrté a piate, pripravilo ETP v rámci medzinárodného projektu Meníme diskurz, meníme prax – Rómovia ako ľudské zdroje, finančne podporeného z Európskej únie prostredníctvom Dunajského nadnárodného programu.

 logo-z-fb.png (972×356)