TLAČOVÁ SPRÁVA – Z CHUDOBY K SEBESTAČNOSTI: ŠTVRTÉ A PIATE ŠKOLENIE

V poradí štvrté a piate dvojdňové školenia s názvom Z chudoby k sebestačnosti pre zamestnancov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje nezisková organizácia ETP Slovensko v dňoch 17. až 18. septembra a 19. až 20. septembra 2018 v zariadení Centrum Pod Lesom v Dolnom Smokovci.

Školenia zamestnancov úradov práce sú súčasťou medzinárodného projektu Meníme diskurz, meníme prax – Rómovia ako ľudské zdroje, finančne podporeného z Európskej únie prostredníctvom Dunajského nadnárodného programu.

Hlavným posolstvom projektu je presvedčenie, že Rómovia sú ekonomickým potenciálom pre starnúcu Európu a nedostatočne využitým  sociálnym kapitálom pre Európu aj pre Slovensko.

Cieľom školení je prostredníctvom inovatívneho školenia Z chudoby k sebestačnosti posilniť odbornosť profesionálnych pracovníkov tak, aby hlbšie porozumeli podstatným zákonitostiam rôznych foriem chudoby a vďaka tomu dokázali efektívnejšie nachádzať a podporovať vytváranie nových pracovných príležitosti a zapájať nezamestnaných občanov do rôznych odvetví trhu práce. Školenia Z chudoby k sebestačnosti majú za cieľ posilňovať vzájomnú solidaritu s obyvateľmi, ktorí sa narodili vo vylúčených rómskych komunitách v prostredí generačnej chudoby.

ETP Slovensko iniciuje a rozvíja holistické, komplexné, partnerské projekty a aktivity zamerané na zlepšenie kvality života všetkých obyvateľov Slovenska, vrátane tých, ktorí dnes ešte žijú na okraji spoločnosti.

ETP Slovensko je presvedčené, že bez dlhodobej neprerušovanej práce priamo v prostredí chudobných komunít nie je možné dosiahnuť pozitívne zmeny a pomôcť obyvateľom týchto komunít kvalitatívne zlepšiť svoj život tak, aby bol rovnocenný so životom majority a nezahanbujúci ľudskú dôstojnosť.

Neoddeliteľnou súčasťou práce ETP Slovensko je permanentné scitlivovanie verejnej mienky najrôznejšími spôsobmi od osobných rozhovorov až po mediálne celoštátne prezentované príklady, svedectvá, úspešné výsledky a tiež odporúčania zlepšení a nových myšlienok, projektov a programov v budúcnosti.

Informácie: Slávka Mačáková, 0907 778 645

V Košiciach, 16.9.2018.