O Luníku IX a o chudobe

Chudoba ako sociálny a ekonomický jav. Porozumenie chudobe. Rozdiel medzi situačnou a generačnou chudobou. Rozdiel medzi sociálnymi a etnickými charakteristikami. Mýty o zvýhodnení rómskeho etnika. Ako možno prejsť z chudoby k sebestačnosti. Komunikácia s ľuďmi z generačnej chudoby.

Toto všetko boli témy prvého dňa (26. 9. 2018) pracovného stretnutia ETP s takmer tridsiatkou odborných zamestnancov inštitúcií a organizácií z Košíc, ktorí poskytujú služby a vzdelávanie obyvateľom Luníka IX.

Workshop, ktorý prebieha v Košickej Belej, pokračuje zajtra (27. 9. 2018) druhým dňom. Zhrnú sa výsledky, ktoré sa vďaka pôsobeniu ETP v spolupráci s mestom Košice, Mestskou časťou Luník IX a ostatnými zainteresovanými už dosiahli na Luníku  IX a preberú sa formy možností ďalšej konkrétnej pomoci.