Divadlo z chatrče

ETP Slovensko si Vás dovoľuje pozvať na predstavenie „Divadlo z chatrče“, ktoré sa uskutoční dňa 17.2.2011 o 14,30 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku na Hlavnej 58 v Moldave nad Bodvou.

Divadelné predstavenie vzniklo v rámci aktivít miestneho komunitného centra v rómskej osade v Moldave nad Bodvou financovaného neziskovou organizáciou ETP Slovensko. Dramatický krúžok komunitného centra v osade Budulovská je určený pre mladých Rómov a okrem rozvoja osobnosti im umožňuje, aby zmysluplne trávili voľný čas.

Hercami Divadla z chatrče sú amatéri, ktorí nemali v živote šancu vidieť skutočné divadlo. Aj napriek tomu nacvičili presvedčivú scénku o vlastnom živote na okraji záujmu spoločnosti. Autorom scenára je rómska komunitná pracovníčka a divadlo je sprevádzané rómskymi piesňami s textami upravenými pre potreby divadla. Aj napriek tomu, že samotné predstavenie má všetky znaky amatérskeho divadla, má veľmi silný emotívny náboj, ktorý je schopný veľmi účinne odovzdať pozitívny odkaz majoritnej spoločnosti a bojovať proti stereotypom a xenofóbii. Zároveň má divadlo vo vzťahu k samotným aktérom schopnosť integrácie a vnútorného naplnenia, ktoré je nevyhnutné pre zvýšenie sebadôvery ako prvého kroku integrácie.