Malými krokmi na ceste k prosperite

ETP Slovensko realizuje svoje aktivity na východnom a strednom Slovensku už ôsmy rok s vynikajúcimi výsledkami:

1,  funkčné komunitné centrá poskytujúce komplexné sociálne služby znevýhodneným obyvateľom,
2, výborná spolupráca s miestnymi samosprávami,
3, výborná spolupráca s úradmi práce a zamestnávateľmi.

V súčasnosti ETP Slovensko spolu s partnermi Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF) a Habitat for Humanity International (HFHI) realizuje projekty zamerané na zlepšenie kvality bývania (sporiaci a mikropôžičkový projekt). Prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu ETP Slovensko poskytuje klientom v 12 mestách a obciach komplexné služby (sociálne, zdravotné, právne, pracovné a finančné poradenstvo) a vzdelávanie (finančné vzdelávanie, motivačné psychosociálne výcviky, mimoškolské aktivity pre deti a mládež, predškolská výchova, atď).

Účelom tohoto  projektu je rozšíriť už existujúci program kurzov o environmentálne, teoretické a praktické školenia v komunitách stredného a východného Slovenska (Hodejov, Spišské Podhradie, Ostrovany, Stará Ľubovňa, Košice – Šaca). Počas obdobia jedného roka chceme uskutočniť školenia na rôzne témy s praktickými ukážkami priamo v bytoch a domoch účastníkov školení, ako súčasť rekonštrukčných prác financovaných zo sporiaceho a mikropôžičkového programu. Školenia sú koncipované tak, aby súborom technologicky a finančne nenáročných, ale zároveň efektívnych opatrení docielili klienti badateľné a merateľné zlepšenie kvality bývania. Cieľom týchto kurzov je, aby sa po ich ukončení zvýšilo environmentálne povedomie u obyvateľov sociálne vylúčených komunít, a aby sa klienti projektu naučili šetriť a osvojili si správne návyky pri využívaní zdrojov.

Náš plán je zorganizovať spolu 130 školení v piatich obciach/mestách (26 školení v každej obci/meste) v komunitných centrách pre záujemcov o zapojenie sa do vyššie uvedených programov. Školenia budú viesť odborníci a budú pozostávať z dvoch častí :

1. teoretická – uskutoční sa v komunitnom centre v danej obci,

2. praktická – uskutoční sa v bytoch a domoch účastníkov školenia.

Na záver projektu bude vydaný katalóg jednoduchých nápadov s názvom AKO ROBIŤ A NEPREROBIŤ, ktorý bude obsahovať rady ako šetriť so zdrojmi. Katalóg bude distribuovaný aj do iných komunitných centier na území Slovenska.

dom_2