Po konferencii k projektom Rozvíjame komunity a Komunita na ceste k prosperite

Ku konferencii o komunitnej práci v marginalizovaných rómskych lokalitách, ktorú včera (11.2.2015) v Prešove usporiadali neziskové organizácie Člověk v tísni Slovensko a ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, sa ešte niekoľkokrát vrátime. Potvrdila, že problematika je široká, má mnoho uhlov pohľadu, pričom každý z nich si zaslúži pozornosť.
Témou konferencie boli projekty týchto dvoch organizácií – Rozvíjame komunity (ČvT) a Komunita na ceste k prosperite (ETP), fungujúce vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Viac v tlačovej správe: http://www.etp.sk/category/tlacove-spravy/

Ako niekoľkokrát odznelo na konferencii, nestačí realizovať časovo limitované projekty – hoci i samy osebe prinášajú efekt, je dôležité, aby sa ich výsledky udržali, pokračovalo sa v nich a ďalej sa rozvíjali. ČvT Slovensko a ETP Slovensko urobili veľký kus práce v marginalizovaných rómskych komunitách, avšak teraz sú už na rade iní.

Preto riaditeľky Slávka Mačáková (ETP) a Tímea Stránska (ČvT) odovzdali tri symbolické štafetové  kolíky tým, ktorí by mali v začatom diele pokračovať: zástupcovi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcovi Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na Ministerstve vnútra SR a zástupcovi obcí na Slovensku. Spolu s deťmi v Starej Ľubovni, ktoré kolíky vyrobili, treba veriť, že ich súčasní držitelia s nimi prebehnú dlhú a trvácnu trať.

Konferenciu navštívila stovka účastníkov: zástupcovia vládnych orgánov, starostovia a poslanci miestnych samospráv, pracovníci charitatívnych a donorských organizácií, vysokoškolskí pedagógovia, sociálni a komunitní pracovníci a iní.

Počas prestávky s programom vystúpili deti z Roškoviec a úplne na začiatku konferencie zahrala kapela z Rankoviec.

Konferencia vytvorila príležitosť aj na komornejšiu výmenu skúseností.

Predchádzala jej exkurzia do komunitných centier v Spišskom Podhradí, kde s úspechom pracuje ČvT a do Starej Ľubovne-Podsadku, kde mimoriadne dobré výsledky zaznamenáva ETP.