Exkurzia  do komunitných centier

Na cestu do Spišského Podhradia a do Starej Ľubovne sa nevybrali mnohí, ale kto šiel, neľutoval. I tu platí: Raz vidieť je viac, ako desaťkrát o tom čítať alebo počúvať.

To sme mali na zreteli, keď sme deň pred záverečnou konferenciou k projektom Rozvíjame komunity (realizuje Člověk v tísni Slovensko) a Komunita na ceste k prosperite (realizuje ETP Slovensko) zorganizovali exkurziu priamo do komunitných centier.

Koferencia PO_11.2.2015 023

V mikrobuse sme sa zvítali s pánom starostom mestskej časti Košice Šaca Milanom Petríkom, Zitou Kakalejčíkovou a Michalom Kružliakom z Habitat for Humanity a začínajúcim koordinátorom komunitného centra Človek-a v tísni Jakubom Tešínskym.

Prvou zastávkou je Spišské Podhradie, komunitmné centrum organizácie Člověk v tísni Slovensko: V neveľkom priestore víta hostí koordinátorka Petra Sláviková. Skupinka detí s asistentkou komunitného centra Jankou Holubovou číta a kreslí. Pri tabuli stojí jeden chlapec a dvaja dospelí, ktorí ho učia súčasne angličtinu i španielčinu. Dobrovoľník Pavol Hrusťuk z Ukrajiny je angličtinár a ďalší dobrovoľník, Alberto Pinero zo Španielska, samozrejme, ovláda španielčinu… „Našim klientom poskytujeme aj online poradenstvo, keď sú v zahraničí. Na dverách stále máme zoznam voľných pracovných miest, kam si ho po večeroch pri svetle  z mobilu chodí prezerať aj majorita,“ rozpráva Petra.
Rušno je aj v Starej Ľubovni – Podsadku. Hostí sa ujíma koordinátorka komunitných centier ETP Slovensko Ľudka Stašáková, ukazuje im objekt, jeho vybavenie, priestrannú spoločenskú sálu, predstavuje činnosť. Hostia sa zaujímajú o návštevu v osade. Ľudka odporúča: „Všímajte si tie opravené domy a nové okná v nich. To všetko naši klienti nadobudli vďaka projektom ETP Slovensko – sporeniu a mikropôžičkám.“ Odkedy v Podsadku pôsobí ETP Slovensko, osada sa podstatne zmenila, mladí ľudia chodia na strednú školu, dvaja na vysokú.

Zita a Michal z Habitatu mali dôvod potešiť sa, ako spoločnosť, v ktorej pracujú, pomáha ľuďom skvalitniť život.

Jakub získal inšpiráciu pre svoju prácu.

Aj starosta zo Šace Milan Petrík zbieral informácie a inšpirácie. Veríme, že sa mu to podarilo. Ale hlavne si vyslúžil obdiv všetkých, čo sme boli v mikrobuse. Funkcie sa ujal len nedávno a už mieni riešiť pálčivý a vleklý problém svojej mestskej časti: Pomôcť Rómom. „Vyrastal som v Šaci medzi Rómami, mám tých ľudí  rád je mi jasné, že si sami nepomôžu. Preto hľadám cestu, ako zlepšiť život im a súčasne všetkým obyvateľom Šace.“