Mapa sociálnych inovátorov je online

Mapa sociálnych inovátorov Slovenska, kam patrí aj riaditeľka ETP Slovensko Slávka Mačáková, nadobúda podobu online.

Prečo na mapu inovátorov patríme?

• ETP Slovensko je vlastne sociálne laboratórium, ktoré overuje inovatívne prístupy sociálnej práce, zamerané na skvalitnenie života sociálne vylúčených,
• pôsobíme komplexne – od kolísky po kariéru,
• malými, postupnými krokmi smerujeme k podstatným, dlhodobým zmenám,
• zväčšujeme možnosti – zmenšujeme rozdiely.
Skúsenosti nás presviedčajú, že pozitívne zmeny sú možné. Založili sme vyše štyridsať komunitných centier, vyše päťsto rodín si skvalitnilo bývanie s pomocou našich mikropôžičiek, šestnásť mladých rodín si svojpomocne postavilo rodinný dom, rozvinula sa vnútorná motivácia detí k učeniu sa a k práci. Aj našim pričinením smerujú komunity k prosperite. Na začiatku každej našej novej aktivity je okrem dobrého úmyslu invencia, ktorú rozvíjame, testujeme a keď vidíme výsledky, snívame o tom a robíme všetko pre to, aby sa dobrá myšlienka dostala čím skôr do širokej praxe a priniesla osoh nielen našim klientom.