ETP Slovensko na zozname finalistov Ceny Nadácie ERSTE

Deväť projektov zo Slovenska na zozname finalistov Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu 2011, MECEM je medzi nimi

Viedeň 16. marca (RPA/TS) – Deväť projektov zo Slovenska na zozname finalistov Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu 2011. Z celkového počtu 1850 prihlásených projektov z 12 krajín sa do užšieho výberu dostalo 133 projektov. Výber finalistov Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu 2011 bol oveľa náročnejší ako v uplynulých dvoch ročníkoch. Neziskové organizácie z 12 krajín strednej a juhovýchodnej Európy (Bosna a Hercegovina, Česká republika, Čierna hora, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko) prihlásili počas trvania výzvy, od 1. októbra do 15. decembra 2010, spolu 1850 projektov.

Náročnému a dôslednému procesu hodnotenia 24 nezávislých  členov a členiek výberových komisií vyhovelo 133 projektov, ktoré postúpili do záverečnej fázy hodnotenia. Zo Slovenska postúpilo deväť z celkového počtu 106 prihlásených projektov. Za SR sa do finále dostali nasledujúce projekty: Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce, Rómske mediálne centrum (MECEM) s projektom Rómska tlačová agentúra, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR s projektom Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím, Áno pre život n.o. z Rajca s projektom Soc. a komun. služby pre rodinu v ohrození a profesionalizácia MVO, Denné centrum Divadla z Pasáže, n.o. Banská Bystrica s projektom Tajomstvo umenia, ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj s projektom Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku, ZOM Presov s projektom Galéria Abilympiáda, Divadlo bez domova z Bratislavy s projektom Sociálne divadlo-nástroj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe a Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove n/T. s projektom Aj my sme tu – chceme s Vami žiť aj pracovať.

„Výberový proces nie je pre nás ľahký, keďže dostávame množstvo dobrých projektov zaoberajúcich sa sociálnou integráciou. V čase krízy prešli neziskové organizácie prerodom, skúmali alternatívne zdroje financovania, hľadali možnosti ako naďalej pomáhať a integrovať tých, ktorí sa ocitli na okraji záujmu spoločnosti. V týchto ťažkých časoch musia byť organizácie inovatívne. Ak chcú dosahovať svoje ciele, neostáva nič iné, ako pristupovať k tým istým problémom inak a kreatívnejšie,“ povedal Dejan Petrovic, projektový manažér Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu.

Tím expertov Nadácie ERSTE v čase od 15. marca do 30. apríla zavíta do všetkých 12 krajín, navštívi projekty na zozname finalistov a dokončí hodnotenie priamo na mieste. Po doplnení zistení z tohto hodnotenia sa všetkých 133 projektov predstaví medzinárodnej porote, ktorá vyberie 30 víťazných projektov. Slávnostné udelenie cien bude 20. júna 2011 v Prahe.

30 víťazov si rozdelí ceny v hodnote 610 000 eur. Všetky organizácie na zozname finalistov získajú benefit v podobe podpory pri vytváraní vzťahov s médiami. Túto podporu bude v priebehu 2 rokov financovať Nadácia ERSTE a budú ju poskytovať profesionálni PR konzultanti. Všetci finalisti budú mať možnosť zúčastniť sa odborných seminárov zameraných na rozvíjanie sociálneho podniku ako alternatívneho spôsobu financovania, budovanie vzťahov s médiami, získavanie spôsobilostí v oblasti sociálnych médií a budú zaradení do medzinárodnej databázy Nadácie ERSTE – Social Integration Network.

Nadácia ERSTE vznikla v roku 2003 na základoch prvej rakúskej sporiteľne Erste Oesterreichische Spar-Casse. Nadácia ERSTE v súčasnosti vlastní 25,3% kmeňových akcií skupiny Erste Group. Nadácia investuje časť svojich dividend do spoločenského rozvoja v Rakúsku a strednej a juhovýchodnej Európe. Podporuje spoločenskú participáciu a iniciatívy v oblasti občianskej spoločnosti. Snaží sa zbližovať ľudí a šíriť poznanie o nedávnej histórii tohto regiónu, ktorý od roku 1989 prešiel zásadnými zmenami. Ako aktívna nadácia rozvíja svoje vlastné projekty v rámci štruktúry troch programov: sociálny rozvoj, kultúra a Európa.

Zdroj: RPA/TS | 16. 3. 2011