Návšteva švajčiarskeho veľvyslanca v Komunitných centrách

V čase od 2. do 3. septembra 2010 navštívil pán Josef Aregger, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na Slovensku, komunitné centrá v...

Tanečný a futbalový krúžok

Tanečný a futbalový krúžok

V auguste sa 16 detí z nášho tanečného krúžku zúčastnilo festivalu Balvafest v Kokave nad Rimavicou, na ktorom vystúpili s...

Veľký Blh: August 2010

Veľký Blh: August 2010

V mesiaci august v komunitnom centre vo Veľkom Blhu prebiehali všetky aktivity podľa plánu.