Návšteva švajčiarskeho veľvyslanca v Komunitných centrách

V čase od 2. do 3. septembra 2010 navštívil pán Josef Aregger, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na Slovensku, komunitné centrá v obciach Ostrovany a Rudňany ako aj v meste Stará Ľubovňa, časť Podsadok. Počas svojej návštevy mal možnosť vidieť komunitnú prácu občianskeho združenia ETP Slovensko v marginalizovaných rómskych komunitách. Okrem iného diskutoval so starostami a primátorom spomínaných obcí o problémoch miestnej komunity a vyslovil zaujímavé a cenné pripomienky a návrhy.