„Krok vpred“

Vždy ma veľmi teší, keď vidím u klientov z našej komunity nejaký krok vpred. V tomto mesiaci vykročili vpred dvaja ľudia. Manželský pár zo Sabinova sa rozhodol, že chce niečo pre seba a ľudí z komunity urobiť.

Keďže majú obaja ukončenú špeciálnu základnú školu, musia si najprv jeden rok doplniť základné vzdelanie a potom ich čakajú ďalšie 4 roky štúdia. Starostlivosť o deti a domácnosť, investícia svojho času, aj financií na cestovanie do Košíc – to všetko by mohli byť dôvody, ktoré ich od toho mohli odradiť. Mnoho ich susedov sa im čuduje. Avšak, ak človek chce, urobí všetko preto, aby sa jeho sen stal skutočnosťou. Navštevujú centrum a vzdelávania ktoré sa tu realizujú, sú mladí, šikovní a vedia, že dobrá práca nepríde sama za nimi, ale oni musia urobiť za ňou krok vpred.

Čo ma teší najviac sú slová, ktoré povedali: „Zuzka, vidím, že ak si nepomôžeme my, kto nám pomôže? Chcem, aby deti zo Sabinova niečo dokázali.“ Verím, že sa nájdu aj ďalšie pozitívne príklady pre ostatných a zmena bude viac viditeľná.